Fri frakt och fri retur över 500kr
Betala med Klarna
Sneaky Steve Logo

HÅLLBARHET

Hållbarhet är något vi värderar högt på Sneaky Steve och vi är stolta över vår produktionskedja, vår hängivenhet till lokala material och våra korta transporter. Allt har sitt ursprung i vår produktion i Felgueiras, Portugal.


MADE IN PORTUGAL

Valet att tillverka våra skor i Portugal är inte bara ett löfte om hög kvalitet utan även en av de viktigaste delarna i vår strävan efter en hållbar produktion. Portugal har en lång och rik tradition av skotillverkning som numera är förenad med modern teknik och fokus på hållbarhet. Idag använder våra fabriker UV-rening, har egna återvinningsstationer, minimerar spill och återanvänder material i högsta möjliga grad och nästintill all energi kommer idag från solenergi genom egna solpaneler. Dessa faktorer är en stor del av varför vi valt Portugal som platsen för vår skoproduktion.

LOKALA MATERIAL

Felgueiras är staden i Portugal där all vår skoproduktion sker. Här finns alla beståndsdelar som används i produktionen tillgängliga inom en radie på 10 km. Läder, mocka, sulor, skosnören, öljetter och till och med våra skolådor produceras här. Dessa unika förutsättningar ger oss en lokal, hållbar produktion med så liten miljöpåverkan som möjligt.

VÅRA FABRIKER

Vi är stolta över fabrikerna som producerar våra skor och vi har lyckats bygga upp nära och långvariga relationer med dem. Fabrikerna vi jobbar med är småskaliga och familjeägda och materialeverantörerna vi arbetar med är uteslutande sådana som lever upp till Reach-förordningens och The Leather Working Groups rekommendationer.

PRODUKTION TILL MARKNAD

En produktion som är helt och hållet baserad i Portugal är även ett fantastiskt sätt för oss att göra vägen från produktion till marknad kortare. På det sättet håller vi vår miljöpåverkan, när det kommer till transporter, på en så låg nivå som möjligt. Fraktbolaget vi använder oss av är medlem i CSR Västsverige, en nätverk för långsiktig hållbarhet.

ARBETSFÖRHÅLLANDEN

Tack vare den relativa närheten som Europabaserad produktion medför kan vi oftast göra regelbundna besök hos både fabrikerna och garverierna 3-4 gånger om året. Det innebär att vi har full insikt i processen, arbetsförhållandena och valen av material. Säkerheten och välbefinnandet hos alla anställda är av stor vikt för oss så vi har engagerat oss i att hitta fabriker som drivs av människor som delar våra värderingar.

KVALITET OCH LIVSLÄNGD

På Sneaky Steve brinner vi för skor och för att jobba med producenter som känner lika starkt för hantverket som oss. Sneaky Steves design har ett stort fokus på detaljer och finish. Att göra skor på den kvalitetsnivån vi eftersträvar är inte möjligt utan ett tränat öga och skicklighet. Det finns många moment som en maskin helt enkelt inte kan utföra tillräckligt bra utan kräver att de görs för hand av skickliga hantverkare. Därför passar Portugal perfekt för ändamålet, här finns en enorm yrkesstolthet som är otroligt viktig för en bra slutprodukt.

När allt kommer omkring är det slutprodukten som är resultatet av allt hårt arbete och den måste kunna stå emot tidens tand. Ett av de viktigaste miljövalen vi alla kan göra är att köpa produkter med avsikten att använda dem länge. Det är vad kvalitet innebär för oss.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev